Przepisy polskiego prawa dotyczące haka holowniczego i przyczepy. | MARTEC - Haki Holownicze - Bagażniki na Rowery - Tarcze Klocki Hamulcowe

Blog firmowy MARTEC

Przepisy polskiego prawa dotyczące haka holowniczego i przyczepy.

Przepisy polskiego prawa dotyczące haka holowniczego i przyczepy.

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego. Od dziecka poznajemy zasady jakie w nim obowiązują. Wraz ze wzrastającym stopniem naszego w nim uczestnictwa stosować się musimy do nowych norm i przepisów w nim obowiązujących. Zasady te, normy i przepisy zawarte są w przepisach ruchu drogowego państwa na terenie którego ruch ten się odbywa, a dotyczą pieszych, kierujących pojazdami i pojazdów w nim uczestniczących. Ponieważ hak holowniczy, bagażniki rowerowe i przyczepy poruszają się po naszych drogach, zasady ich użycia są regulowane przepisami ruchu drogowego. Jakie przepisy polskiego prawa dotyczą haka holowniczego i przyczepy samochodowej?

Hak holowniczy a litera polskiego prawa…

Przepisy ruchu drogowego mówią, że:

  • Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.
  • Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.

 

c4

Wnioskować z nich możemy, że hak holowniczy spełniać musi określone wymagania związane głównie z bezpieczeństwem. Oprócz tego hak holowniczy musi być zarejestrowany oraz nie może zasłaniać tablicy rejestracyjnej pojazdu. W przypadku korzystania z tego urządzenia za granicą konieczne jest posiadanie homologacji.

Możliwość uzyskania trzeciej tablicy rejestracyjnej dla bagażnika montowanego na haku holowniczym także regulowana jest odpowiednimi przepisami.

Przyczepa samochodowa a przepisy polskiego prawa.

O przyczepie samochodowej przepisy mówią następująco:

Przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem,
Przyczepa lekka – przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg,

Pojazd uczestniczący w ruchu powinien spełniać wymagania techniczne oraz posiadać nadane przez producenta cechy identyfikacyjne:

  • numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;

przepisy polskiego prawa

oraz kategorie przyczep:

Kategoria O: przyczepy, w tym:
1) kategoria O1: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg;
2) kategoria O2: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t;

 

 

Przepisy prawa określają dopuszczalną ilość pojazdów w zespole jako dwa,  sankcjonują maksymalną długość pojazdu osobowego z przyczepą do 18,75m oraz określają że rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej samochodu osobowego lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.

Z przepisów ruchu drogowego wynika także konieczność rejestrowania przyczepy samochodowej.

Uprawnienia prawa jazdy…

Odrębne przepisy regulują pozwolenie na kierowaniem pojazdem, w tym pojazdem ciągnącym przyczepę. W największym skrócie: kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem o masie do 3,5 t oraz ciągnięcia przyczepy, jeżeli masa pojazdu i przyczepy nie przekracza 3,5 t (z wyjątkiem przyczepy lekkiej kiedy to masa może wynosić do 4250 kg). Kategoria B+E pozwala na kierowanie zespołem pojazdów w których pojazd ciągnący może mieć do 3,5 t oraz przyczepa samochodowa tyle samo.

przepisy polskiego prawa

To tylko niektóre wybrane i zebrane przepisy ruchu drogowego które znajdziesz w Kodeksie ruchu drogowego. Jeśli chcesz zgłębić ich tajniki polecam lekturę dokumentu. Ten artykuł miał na celu przybliżyć Ci tylko pewne zasady i regulacje, abyś miał pewne rozeznanie co, skąd i dlaczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz korzystać z tych tagów i atrybutów HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>